Virktermer

Svenska virkförkortningar Swedish crochetterms
m - maska
fm - fast maska
st - stolpe
hst - halvstolpe
dst - dubbelstolpe
lm - luftmaska
mb - maskbåge
ymb - yttre maskbåge (bågen närmast dig)
imb - inre maskbåge (bågen längst bort från dig, in mot stoppningen)
sm - smygmaska
v - varv
2i1 - öka
2>1 - minska

Amerikanska virkförkortningar American crochetterms
st - stitch (maska)
sc - single crochet (fast maska)
dc - double crochet (stolpe)
hdc - half double crochet (halvstolpe)
tr - treble crochet (dubbel stolpe)
ch - chain (luftmaska)
lp - loop (maskbåge)
BLO - back loops only (yttre maskbåge)
FLO - front loops only (inre maskbåge)
sl st - slip stitch (smygmaska)
rnd - round (varv)
inc - increase (öka)
invdec/dec - decrease (minska)

Brittiska virkförkortningar UK crochetterms
st - stitch (maska)
dc - double crochet (fast maska)
tr - treble (stolpe)
htr - half treble (halvstolpe)
dtr - double treble crochet (dubbel stolpe)
ch - chain (luftmaska)
lp - loop (maskbåge)
BLO - back loops only (yttre maskbåge)
FLO - front loops only (inre maskbåge)
sl st - slip stitch (smygmaska)
rnd - round (varv)
inc - increase (öka)
invdec/dec - decrease (minska)


Virknålsstorlekar Crochethook sizes
Det är lite knepigt det där med virknålsstorlekar. Varför har dom gjort det så svårt för sig kan man fråga sig, varför inte enas om ett enda sätt? Det skulle vara mycket enklare!

Amerikanska American
I USA används ett bokstavssystem.
A - 2,00 mm
B - 2,25 mm
C - 2,75 mm
D - 3,25 mm
E - 3,50 mm
F - 3,75 mm
G - 4,25 mm
H - 5,00 mm
I - 5,50 mm
J - 6,00 mm
K - 6,50 mm
L - 7,00 mm
M - 8,00 mm
N - 9,00 mm
P - 10,00 mm
Q - 15,75 mm

Japanska Japanese
Storleken på Hamanakas ergonomiska virknålar (och förmodligen andra japanska nålar med)
2/0 - 2 mm virknål
3/0 - 2,3 mm
4/0 - 2,5 mm
5/0 - 3 mm
6/0 - 3,5 mm
7/0 - 4 mm
7.5/0 - 4,5 mm
8/0 - 5 mm
9/0 - 5,5 mm
10/0 - 6 mm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...